From Special Needs to Equity (Från särskilt stöd till rättvisa)

Alan Dyson är professor i utbildningsvetenskap vid universitetet i Manchester. Han menar att grunden till en likvärdig utbildning finns i ett jämlikt samhälle. Dyson var en av huvudföreläsarna vid Specialpedagogiska skolmyndighetens konferens Lika värde den 3–4 februari 2014.

Det finns även en kort intervju med Alan Dyson

Publicerat måndag 8 september 2014 Granskat tisdag 29 mars 2016