Betyg och bedömning - alla elevers rätt att nå målen

Seminariet behandlar frågor om betyg och bedömning när det gäller alla elevers rätt att få en kvalitativt god utbildning och att nå utbildningens mål. Utifrån ett formativt perspektiv på bedömning möts forskning och beprövad erfarenhet i ett samtal om hur elever i behov av särskilt stöd ska kunna nå målen. Anders Holmgren, utvecklingsledare presenterar forskning om lärande bedömning och hur Borås Stad arbetar med bedömning. Rådgivarna Wern Palmius och Lennart Rådbrink, Specialpedagogiska skolmyndigheten diskuterar i seminariet skolans långtgående skyldigheter att möta elever med funktionsnedsättningar i deras behov av anpassningar och stöd. Åtgärdsprogrammens möjligheter och dilemman diskuteras. Inspelningar från Lika värde-konferensen, februari 2014.

Del 1 Wern Palmius och Lennart Rådbrink

Del 2 Anders Holmgren

Publicerat måndag 8 september 2014 Granskat tisdag 29 mars 2016