Skolor som lyckats med extra anpassningar

Inom Specialpedagogiska skolmyndigheten arbetar vi just nu med ett webbaserat stödmaterial för extra anpassningar. Stödmaterialet ska innehålla konkreta exempel på hur skolor arbetar med extra anpassningar på olika nivåer inom skolans organisation.

Materialet är tänkt att fungera för olika verksamheter och vara oberoende av verksamhetens storlek, nuläge och förutsättningar.

Projektets mål

Målet med projektet är att utveckla ett flexibelt, webbaserat stödmaterial med konkreta exempel på hur skolor kan arbeta med extra anpassningar på olika nivåer inom skolans organisation.

Projektet ska resultera i ett filmat stödmaterial med tillhörande diskussionsunderlag.

Metod

Under 2016 bidrog rådgivare inom myndigheten med kompetens i Skolinspektionens kvalitetsgranskning "Skolans arbete med extra anpassningar". Tack vare detta samarbete finns kompetens inom myndigheten som nu kan spridas både externt och internt.

I Skolinspektionens granskning var det tre skolor som utmärkte sig gällande arbete med extra anpassningar. Genom filmade intervjuer får representanter på skolorna beskriva arbetet och på så sett fungera som inspiration till andra skolor som vill utveckla ett systematiskt och processorienterat arbete med extra anpassningar. I samband med framtagande av det filmade materialet tar projektgruppen även fram diskussionsunderlag.

Materialet ska utvecklas i enighet med Specialpedagogiska skolmyndighetens uppdrag där Skolinspektionens kvalitetsrapport utgör empiri och materialet kvalitetssäkras med hjälp av myndighetens FoU-enhet, referens- och styrgrupp.

Projekttid

Projektet startade 15 januari 2017 och pågår till september 2017. Då publiceras stödmaterialet här på myndighetens webbplats.

Publicerat fredag 17 mars 2017 Granskat tisdag 22 augusti 2017

Projektledare

Anna Sjölander

010 473 57 18 Skicka e-post

Ann-Brith Eliasson Labraaten

010 473 52 94 Skicka e-post