Uppsatser

Läs- och skrivlärande med visuell utgångspunkt

- några lärares erfarenheter av Kiwimetoden för döva elever och elever med hörselnedsättning

Uppsats av Sara Seyffart

Studien visar på vikten av att ge döva elever och elever med hörselnedsättning förförståelse, utgå från ett sociokulturellt perspektiv på lärande, ge tillgång till visuellt lärande samt teckenspråk jämte tvåspråkighet som stöd för deras läs- och skrivlärande.

"Läs- och skrivlärande med visuell utgångspunkt" (PDF-dokument, 675 kB)


Nyanlända elever med dövhet eller hörselnedsättning

- en fallstudie om mottagande och kommunikativt bemötande på en skola inom Specialpedagogiska skolmyndigheten

Uppsats av Johanna Carlsson och Charlotta Olofsgård

Den här studien belyser och synliggör hur mottagandet av nyanlända elever med dövhet eller hörselnedsättning organiseras, planeras och genomförs på en skola inom SPSM. Elevgruppen nyanlända elever har även extra utmaningar då de ska lära sig kommunicera på flera nya språk samtidigt som de ska utvecklas och lära känna det svenska samhället.

Hämta "Nyanlända elever med dövhet eller hörselnedsättning" som pdf från Digitala vetenskapliga arkivet (DiVA-portalen) (PDF-dokument, 755 bytes)


Språkinriktad undervisning på specialskolan

- en fallstudie ur ett lärarperspektiv

Uppsats av Caroline Falk och Camilla Lennartsson

I specialskolan finns, sedan lång tid tillbaka, erfarenhet av att undervisa elever med dövhet eller hörselnedsättning. Caroline Falk och Camilla Lennartsson undersöker i sitt examensarbete vilken kunskap lärare på specialskolan besitter när det gäller att stötta elevernas språkutveckling i ämnesspråket i so.

Hämta "Språkinriktad undervisning på specialskolan" som pdf från Digitala vetenskapliga arkivet (DiVA-portalen) (PDF-dokument, 516 bytes)

Publicerat torsdag 20 augusti 2015 Granskat torsdag 24 november 2016