Dövas historia och kultur i skolan

Hösten 2016 startade ett utvecklingsprojekt med syfte att samla föremål från dövas och teckenspråkigas skolhistoria inom Specialpedagogiska skolmyndigheten och dess föregångare. En stor del av materialet består av böcker, planscher, externproducerad film, tidskrifter med mera har samlats in i samband med att myndighetens specialskolor flyttat till nya lokaler. Dokumentation om föremålen ska kunna användas i undervisningen vid specialskolorna och ge eleverna möjlighet att reflektera över hur undervisningen på skolorna sett ut i olika tider.

Projektets mål

Målet med projektet är att göra materialet tillgängligt genom att samla, registrera, digitalisera och vårda föremål från dövas och teckenspråkigas skolhistoria inom myndigheten och dess föregångare för att kunna användas för att synliggöra och bevara dövas och teckenspråkigas skolhistoria i undervisning och forskning. Det kan också komma att användas av lärar- och speciallärarstudenter i utbildning och i självständiga arbeten

Metod

Projektet ska realiseras genom att:

  • skapa en databas som innehåller information om föremålen
  • föremålen förvaras på ett sätt som är tryggt och säkert men ändå tillgängligt
  • utveckla samarbete med intresseorganisationer, bland dem Sveriges Dövas Riksförbund, om frågor som rör föremålen
  • ta fram förslag till en plan för långsiktig förvaltning av databas och föremålssamlingar.

Projekttid

Projektet inleddes i september 2016 och avslutas i februari 2018. 

Publicerat onsdag 3 maj 2017