Världens opålitlighet. Begreppsanalys av livsförståelsearbete i särskolan

Ingalill Stefansson har gjort en avhandlingsstudie inom särskolans ram. Syftet är att beskriva innebörd och problem i samband med val av förhållningssätt i särskolans verksamhet. Författaren beskriver och utgår från två pedagogiska förhållningssätt som benämns "det efterföljande" respektive "det styrande".

Avhandling inom Pedagogiskt arbete framlagd vid Karlstad universitet 2011-04-29.

Publicerat fredag 29 april 2011 Granskat tisdag 29 mars 2016