The everyday practice of school bullying. Children’s participation in peer group activities and school-based anti-bullying initiatives

Johanna Svahn har i tre studier undersökt vad författaren beskriver som skolmobbningens vardagspraktik. Hon har samlat in data genom fortlöpande deltagande observationer och videoinspelningar. Läsaren får under ett läsår (årkurs 5) följa en grupp flickor där det blir en social exkludering av en av flickorna.

I detta sammanhang följs även skolans förebyggande mobbningsarbete, ART, där moraliska frågor blir centrala och slutligen organiserandet av en "skvallerkonflikt" på skolan.

I analysen betonas skillnaderna mellan gruppens normsystem och skolans officiella hållning vilket gör att skolans personal hamnar i svåra dilemman. Flickgruppen lyckas motarbeta genomförandet av skolans anti-mobbningsplan. Hur detta går till framgår av Svahns analys i avhandlingen.

Avhandling i pedagogik framlagd vid Uppsala universitet 2012-03-30.

Publicerat tisdag 20 mars 2012 Granskat tisdag 29 mars 2016