Talet om undervisning i svenska som andraspråk och i förberedelseklasser

I avhandlingen beskrivs ett mission impossible av Lena Fridlund. Två års studier av andraspråksundervisningen på en skola visar på ett tydligt dilemma för lärare och rektorer. Uppdraget avseende andraspråksundervisningen är att underlätta elevers språkutveckling, vilket sker i ett separerat svenskämne med en egen kursplan Samtidigt förutses skolan arbeta inkluderande. Studiens resultat visar bland annat att lärarna och rektorerna får svårigheter att i verksamheten hantera styrdokumentens otydliga och motsägelsefulla formuleringar.

Avhandling i Pedagogik framlagd vid Göteborgs universitet 2011-06-03.

Om avhandlingen på Göteborgs universitets webbplats.

Publicerat fredag 3 juni 2011 Granskat tisdag 29 mars 2016