Shifting subordination: Co-located interprofessional collaboration between teachers and social workers

Anette Bolin vid Göteborgs universitet har lagt fram en avhandling inom socialt arbete där en resursskola är i fokus. I forskningen studeras samarbetet mellan lärare, speciallärare, fritidspedagog och socialarbetare (bland annat två socialpedagoger).

Avhandling inom Socialt arbete framlagd vid Göteborgs universitet 2011- 05-07.

Publicerat fredag 27 maj 2011 Granskat tisdag 29 mars 2016