Samarbete med förhinder – om samarbete mellan BUP, socialtjänst, skola och familj

Samarbetet mellan olika institutioner kring barn som befinner sig i problematiska livssituationer har studerats av Camilla Blomqvist vid Göteborgs universitet. Avhandlingens resultat är baserade på uppgifter från observationer av konferenser och möten samt intervjuer med barn, föräldrar och professionella.

Hon visar i sin avhandling vikten av tydlighet om syfte med samarbete och när det gäller ansvarsfördelningen mellan institutioner som ingår i ett samarbete.

En slutsats som dras är att samarbetet kring barnet inte alltid innebär en bättre situation för barnet. Det förekommer svåra ärenden när det behövs en förmåga bland professionella att kunna bedöma om ett samarbete ska fortsätta. Det framkommer i avhandlingen att ett samarbete kan fördröja eller rentav försämra ett barns situation.

Avhandling i Socialt arbete framlagd vid Göteborgs universitet 2012-09-07

Publicerat torsdag 6 september 2012 Granskat tisdag 29 mars 2016