"Nästan som en författare" - multimedialt berättande

Anders Jansson vid Stockholms universitet har disputerat på en avhandling med namnet: "Nästan som en författare" - multimedialt berättande: Utforskande av lärande om och i berättande med inspiration från Vygotskij. I fallstudien ingår fyra elever med diagnosen autism i en liten grundskoleklass i en skola avsedd för elever med autismdiagnoser. Jansson analyserar elevernas lärande i samband med att de skapar berättelser med hjälp av multimedia.

Avhandling i didaktik, framlagd vid institutionen för pedagogik och didaktik vid Stockholms universitet 2011-06-11.

Publicerat lördag 11 juni 2011 Granskat tisdag 29 mars 2016