Med blicken på barnet. Om olikheter inom förskolan som diskursiv praktik

I avhandlingen av Linda Palla presenteras resultat från situationer där personal inom förskolan talar om barn. Det är sättet hur barnen beskrivs och "talas om" som är fokus i vad som beskrivs som en diskursanalytisk studie. Diskussionerna rör barn som beskrivs förbrylla, oroa eller utmana personalen och det är främst handledningssamtal mellan förskolepersonal och specialpedagoger som studeras.

Avhandling i pedagogiskt arbete, framlagd vid Fakulteten för lärande och samhälle vid Malmö Högskola 2011-09-23.

Mer information om avhandlingen finns att hämta i Digitala vetenskapliga arkivet, DiVA.

Publicerat fredag 23 september 2011 Granskat tisdag 29 mars 2016