”Man vill ju klara sig själv”: Studievardagen för studenter med Asperger syndrom i högre utbildning

Ann Simmeborn-Fleichers avhandling fokuserar främst på studenter med Aspergers syndrom och deras studiesituation inom högre utbildning. Studievardagen hos de intervjuade präglas av en kamp där de försöker få utrymme för att utöva egna specialintressen utöver studierna. Detta beskrivs som svårt eftersom vardagliga aktiviteter är svåra att hantera för intervjupersonerna. De använder till exempel mycket tid och energi till uppgifter som andra studenter hanterar snabbt och med lätthet. Hela studiesituationen påverkas negativt och studenterna får svårigheter med att koncentrera sig på studierna. Studenternas svårigheter att själva förstå den problematik som uppstår komplicerar studiesituationen ytterligare. När de dessutom själva förutsätts kunna efterfråga rätt slags stöd medför detta ett moment-22 enligt Simmeborn-Fleischer.

Ann Simmeborn-Fleichers avhandling heter "Man vill ju klara sig själv": Studievardagen för studenter med Asperger syndrom i högre utbildning

Avhandling i handikappvetenskap framlagd vid Högskolan för Lärande och Kommunikation 2013-05-24

Mer information om avhandlingen finns att hämta i Digitala vetenskapliga arkivet, DiVA.

Artikel i tidskriften Forskning om funktionshinder pågår (PDF-dokument, 2 kB)

Publicerat onsdag 9 april 2014 Granskat tisdag 29 mars 2016