Lärare, socialsekreterare och barn som far illa: om interprofessionell samverkan och sociala representationer

Per Germundsson vid Örebro universitet har studerat mötet och samverkan mellan olika yrkesgrupper kring barn i behov av särskilt stöd. Titeln på avhandlingen lyder: Lärare, socialsekreterare och barn som far illa: om interprofessionell samverkan och sociala representationer. I avhandlingen studeras bland annat vilka föreställningar de olika yrkeskategorierna har om varandra och om barnen.

Avhandling inom Handikappvetenskap framlagd vid Örebro universitet 2011-04-15.

Publicerat fredag 15 april 2011 Granskat tisdag 29 mars 2016