I kamp med skriftspråket. Vuxenstuderande med läs- och skrivsvårigheter i ett livsvärldsperspektiv

Utifrån utgångspunkten att arbetsmarknaden idag förutsätter ett livslångt lärande har Nadja Carlsson gjort intervjustudier med vuxenstudenter. Studenterna som ingår i studien har studerat på alltifrån grundvux- till universitetsnivå. Samtliga har läs- och skrivsvårigheter och Carlsson har undersökt vilka svårigheter de beskriver att de möter, i vilka situationer och vilka konsekvenser det blir utifrån dessa svårigheter.

Avhandling i pedagogik framlagd vid Göteborgs universitet 2011-06-10.

Om avhandlingen på Göteborgs universitets webbplats.

Publicerat fredag 10 juni 2011 Granskat tisdag 29 mars 2016