Gymnasielärarens uppdrag som mentor: En etnografisk studie av relationens betydelse för elevens lärande och delaktighet

I Elisabeth Nordevalls framlagda avhandling studeras mentorsskap på gymnasieskolan. Särskilt fokuseras mentorns uppdrag i relation till elever som har svårigheter att uppnå skolans mål. Avhandlingen kretsar kring fyra gymnasielärare som har uppdrag som mentorer samt nio fallstudieelever. Nordevall påvisar oklarheter kring mentorers uppdrag som medför en risk för brist på likvärdigt bemötande av elever.

Avhandling inom Pedagogik framlagd vid Högskolan för lärande och kommunikation, Högskolan i Jönköping 2011-05-27.

Mer information om avhandlingen finns att hämta i Digitala vetenskapliga arkivet, DiVA.

Publicerat fredag 27 maj 2011 Granskat tisdag 29 mars 2016