En skola för alla - gäller det alla?: Statliga styrdokuments betydelse i skolans verksamhet

Ulla Gadler vid Linnéuniversitetet har undersökt hur intentioner i statliga styrdokument tolkas och införlivas i skolor med fokus på en likvärdig utbildning. En slutsats som kan dras enligt Gadler är att styrdokumentens genomslag i skolors verksamhet är beroende av vilka tolkningar som olika nyckelpersoner gör. Tjänstemän inom förvaltningar och skolor beskrivs vara dessa nyckelpersoner. Avhandlingens resultat visar på skillnader mellan styrdokument och verksamheten i skolor vad gäller en likvärdig utbildning för alla elever vilket återspeglas i avhandlingens titel.

Avhandling i Pedagogik framlagd vid Linnéuniversitetet 2011-05-27.

Publicerat fredag 27 maj 2011 Granskat tisdag 29 mars 2016