Elevers sociala svårigheter största utmaningen för specialpedagogiken

Det är elevers sociala snarare än kunskapsmässiga skolsvårigheter som utgör skolans allra största utmaning, och det tycks vara kring detta område som mycket av den specialpedagogiska praktiken kretsar. Av en studie vid Göteborgs universitet framgår att lärare ägnar en hel del kraft åt att lindra de sociala riskmomenten i skolvardagen – raster, lärarbyten, rutin- och schemabrytande verksamhet och liknande mindre lärarstyrda aktiviteter ses här som särskilt kritiskt.

Det visar Ingemar Gerrbo i sin avhandling "Idén om en skola för alla och specialpedagogisk organisering i praktiken" vid institutionen för pedagogik och specialpedagogik, Göteborgs universitet.

Publicerat fredag 14 december 2012 Granskat tisdag 29 mars 2016