Dyslexi genom livet: Ett utvecklingsperspektiv på läs- och skrivsvårigheter

Anna Fouganthine har använt data från ett tidigare projekt, Läsutveckling i Kronoberg, som grund för en longitudinell studie. Uppgifter om eleverna finns från det att de är åtta år gamla. De följs därefter upp i grupper upp till 29 års ålder.

De två grupperna består av en undersökningsgrupp med 30 elever läs- och skrivsvårigheter och eller dyslexi och en matchad kontrollgrupp. Ett huvudresultat är att de tidiga fonologiska svårigheterna finns kvar i undersökningsgruppen i stor utsträckning, detta trots betydande åtgärder inom specialundervisning.

Beskrivningarna av specialundervisning i avhandlingen visar främst på särskiljande lösningar enligt intervjuerna. I många fall har varken ordinarie undervisning eller specialundervisning i särskiljda grupper anpassats utifrån elevernas behov under grundskoletiden.

Avhandling i pedagogik framlagd vid Stockholms universitet 2012-10-04

Publicerat lördag 6 oktober 2012 Granskat tisdag 29 mars 2016