Aspekter på lärande vid dövblindhet - möjligheter och begränsningar för personer med Alström syndrom

Berit Rönnåsen medicine licentiat och rådgivare på Resurscenter dövblind har skrivit licentiatuppsatsen Aspekter på lärande vid dövblindhet - möjligheter och begränsningar för personer med Alström syndrom.

Alström syndrom är ett sällsynt genetiskt och progressivt syndrom som drabbar de flesta av kroppens organ. Tidig svår synnedsättning och en fortskridande hörselnedsättning, som ofta upptäcks sent, är konsekvenser av syndromet. Många av personerna är blinda i tonåren och blir helt döva som vuxna.

Unikt nytt forskningsperspektiv

Hittills har forskningen kring Alström syndrom fokuserat på vad som orsakar syndromet och hur det utvecklas över tid. Berit Rönnåsen har i sin licentiatuppsats tagit ett annat perspektiv i ett försök att förstå och få ökad kunskap om det som varit betydelsefullt i lärandet för dem som har syndromet.

– Att intervjua personer som har dövblindhet så tidigt i livet är unikt, det har inte gjorts tidigare. Jag har velat dokumentera vad de säger om sitt lärande när de får möjlighet att berätta själva. Uppsatsen ska ge en bild av deras upplevda erfarenheter av lärande i ett livsperspektiv, säger Berit Rönnåsen.

Går miste om stöd

Det kan dröja ända upp till tonåren innan personerna börjar betraktas av andra och sig själva som dövblinda. De beskrev att synnedsättningen var det största problemet för deras lärande, men undersökningarna i min första studie visar att hörseln påverkas tidigt. Intervjuerna visade också att den språkliga och kommunikativa utvecklingen påverkades av hörselnedsättningen. Risken att de blir felbedömda och förminskade av omgivningen är stor på grund av detta. – Det innebär att de kan gå miste om det stöd som de så väl behöver, till exempel hörapparater och hörselteknisk utrustning i skolan. De beskrev också att oavsett grad av synnedsättning var de i stort behov av taktilt stöd för sitt lärande i såväl hem som skolmiljö under hela tidsperioden, säger Berit Rönnåsen.

– För att kunna göra bra pedagogiska individuella interventioner kan man inte bortse från de medicinska konsekvenserna av syndromet utan tvärtom – vi måste ta reda på mer än vad vi kanske gör idag, säger Berit Rönnåsen.

Utveckling av det taktila lärandet

Kunskap behövs, både i familjen och hos professionella, om hur vi kan upptäcka och förstå hur vi bäst ger stöd för delaktighet och lärande trots deras funktionella dövblindhet.

– När det gäller det taktila lärande kan vi utveckla vår handledning både till föräldrar och lärare så att de motiveras att stödja barnets taktila lärande. IKT i samband med dövblindhet är ännu ett utvecklingsområde för oss som är viktigt för gruppen, säger Berit Rönnåsen.

Aspekter på lärande vid dövblindhet - möjligheter och begränsningar för personer med Alström syndrom (PDF-dokument, 2,4 MB)

Publicerat tisdag 12 maj 2015 Granskat tisdag 29 mars 2016