Svensk forskning

Här presenterar vi svensk forskning inom det specialpedagogiska området. Du kan bland annat hitta information om avhandlingar, projekt och forskningsstudier.

Vi samarbetar med Skolverket och högskolan i Jönköping för forskningsmaterial som publiceras på dessa sidor. Vi publicerar även annat material som är relevant.