Klassisk forskning

Forskning om elever i behov av särskilt stöd och elever med funktionsnedsättning har funnits under en lång tid. Några av de arbeten som skrivits har haft en större betydelse och ett mer långgående inflytande än andra. Man kan kalla sådana arbeten för "klassiska".

Det är förstås delvis subjektivt vilka arbeten som kan betecknas som "klassiska". En indikation på att ett arbete haft ett stort inflytande är att det citeras ofta. Ett annat tecken är att det belyser ett problem från ett nytt perspektiv. Ett tredje är att arbetet innehåller nya empiriska fynd. Ibland kan ett arbete vara betydelsefullt utifrån alla dessa tre aspekter.

Vi samarbetar med Skolverket och högskolan i Jönköping för forskningsmaterial som publiceras på dessa sidor.