Språkstöd viktigt för barn med autism

Lärare och föräldrar måste vara uppmärksamma på språksvårigheter hos barn med autism, Aspergers syndrom och ADHD. Många av de här barnen har till exempel svårt att förstå sammanhang när de läser men med rätt metoder går det att träna upp, enligt Jakob Åsberg som har skrivit avhandlingen "Literacy and comprehension in school-aged children: Studies on autism and other developmental disabilities".

Varför blev du intresserad av ämnet?

- Jag är utbildad svensklärare och har länge varit intresserad av barns utveckling inom läsande och språkförståelse. Det känns viktigt att förstå även de barn som inte utvecklas som majoriteten.

Vad handlar avhandlingen om?

- Om läsfärdighet och språkförståelse hos grundskoleelever med neuropsykiatriska diagnoser, framförallt autism och Aspergers syndrom men också uppmärksamhetssvårigheter. Avhandlingen innehåller dels kartläggningar av läs- och språkförståelsefärdigheter hos de här eleverna, och dels en studie där vi försökte stödja förståelseutvecklingen hos elever med autism och Aspergers syndrom. Den studien gjordes i samarbete med skolpersonal.

Vilka är de viktigaste resultaten?

- Ett är att elever med autism och Aspergers syndrom ofta verkar kunna läsa enskilda ord korrekt och med fint flyt, men ändå missa budskapet i berättelser och texter. I träningsstudien var det just förståelse för sammanhängande texter och berättelser som eleverna övade på. Det gjordes med hjälp av ett läromaterial där man inte bara svarar på frågor om innehållet i berättelser utan också får resonera kring hur man får fram svaren. Uppmuntrande nog tyckte eleverna och lärarna generellt att det var ett kul och effektivt sätt att arbeta och elevernas testresultat i hörförståelse förbättrades.

Vad överraskade dig?

- Jag vet inte om det var så överraskande, men det finns stora variationer inom de här grupperna. Samtidigt som jag tror att det ibland är viktigt att uttala sig generellt, så är också den individuella variationen också viktig att ha med sig. Arbetar man med barn med autism så handlar mycket om att inte ta saker för givna.

Vem har nytta av dina resultat?

- Jag hoppas att avhandlingen kan ge ett bidrag inom forskningsområdet. Och också förstås att den är användbar för lärare, specialpedagoger och andra som jobbar med barn som har neuropsykiatriska diagnoser.

Publicerat onsdag 11 november 2009 Granskat tisdag 29 mars 2016