Handledning till lärare lugnar bråkiga elever

Handledning till lärare är effektivt för att hjälpa utagerade elever. Det konstaterar Martin Forster i avhandlingen "When cheap is good: Cost-effective parent and teacher interventions for children with externalizing behavior problems".

Varför blev du intresserad av ämnet?

- I mitt arbete som barnpsykolog har jag sett att det finns mycket att göra för att utveckla insatserna för barn med utagerandeproblem. Många barn får inte den hjälp de behöver, på grund av bristande resurser.

Vad handlar avhandlingen om?

- Om att utvärdera insatser för att hjälpa utagerande barn. Frågorna är: går det att hjälpa barnen på det här sättet? Och går det att hitta metoder som kräver mindre resurser?

- Vi provar att sprida en metod för föräldrastöd (Komet) genom att utbilda socialtjänstens vanliga personal i att hjälpa föräldrar i grupp, i stället för att använda mer omfattande behandlingar med enskilda familjer. Vi provar också en handledningsmetod för lärare och ser hur elevernas problematik påverkas av att läraren använder metoden. Vi jämför med ett brett program i livskunskap (Charlie), som riktas till alla elever.

Vilka är de viktigaste resultaten?

- Socialtjänstens föräldrastöd gav till och med bättre effekt än mer resurskrävande insatser som undersökts i tidigare studier. Handledningen till lärare var effektivast för att hjälpa de barn som var utagerande. Livskunskapsprogrammet påverkade inte deras beteende.

Vad överraskade dig?

- I handledningen ligger mycket fokus på att läraren ska uppmuntra eleven mer och rikta uppmärksamhet mot det som fungerar. Men vi såg att lärarna efter drygt ett år inte hade ökat mängden uppmuntran. Ändå fick programmet stor effekt. Handledningen gjorde att det blev färre konflikter och resultatet blev positivt.

- I de grupper som genomförde livsstilsprogrammet minskade faktiskt lärarnas uppmuntran. Inte på grund av själva programmet, utan för att elevernas beteende inte påverkades. Elever som ofta bråkar i klassrummet får tyvärr allt sämre relation till läraren.

Vem har nytta av dina resultat?

- Personal i elevhälsan, specialpedagoger, som handleder lärare, och skolledare. Ibland friskriver sig rektorer från insatser för det fåtal barn som har mycket konflikter, genom att säga att man jobbar med generella insatser för alla. Men det hjälper inte de barn som har störst problem.

Martin Forster disputerade 2010-09-24 vid Uppsala Universitet.

Publicerat torsdag 25 november 2010 Granskat tisdag 29 mars 2016