Buller stör läsförståelsen

Om man har svag koncentrationsförmåga är det svårare att minnas och förstå vad man läser i bullriga miljöer. Det visar Patrik Sörqvist i sin avhandling, The role of working memory capacity in auditory distraction. 

Varför blev du intresserad av ämnet?

- Mitt huvudintresse har alltid varit kognitionspsykologi. Det blev därför naturligt att ägna min forskning åt hur minnet fungerar.

Vad handlar avhandlingen om?

- Den handlar om individuella skillnader i mottagligheten för störande ljud. I tidigare forskning har man inte sett något samband mellan effekterna av oönskade ljud och förmågan att koncentrera sig. Min avhandling visar att sambandet visst finns, men att det bara uppkommer i vissa situationer.

Vilka är de viktigaste resultaten?

- Jag har undersökt vilka situationer som det finns ett samband mellan effekterna av ljud vid skolrelaterade uppgifter (som läsförståelse) och förmågan att koncentrera sig. Ljud som påverkar läsförståelsen negativt har mindre effekt på individer med hög koncentrationsförmåga. Detta gäller i första hand överraskande ljud, som en oväntad signal, men också vid bakgrundstal, framför allt när det berör något som är relaterat till den aktuella uppgiften. Jag har också utvecklat en modell för hur vi bör betrakta arbetsminneskapaciteten (ungefär det samma som koncentrationsförmågor). Tidigare har man betraktat arbetsminnet som en enda förmåga; jag visar teoretisk och empiriskt att man bör dela upp begreppet i funktionellt olika kognitiva förmågor.

Vad överraskade dig?

- Tidigare studier som visat att det inte finns något samband mellan koncentration och ljudstörningar - detta var överraskande och visade sig bara gälla i särskilda situationer.

Vem har nytta av dina resultat?

- Dels de som är intresserade av grundforskningsfrågor. Men också beslutsfattare som ska genomföra bullerinterventioner - de bör rikta sina insatser på grupper med låg koncentrationsförmåga, som till exempel barn under 12 år. Kanske kan man inom skolan också lära sig vad som skapar en bra ljudmiljö i klassrummet.

Patrik Sörqvist disputerade 2010-06-04 vid Luleå tekniska universitet.

Publicerat tisdag 22 juni 2010 Granskat tisdag 29 mars 2016