Internationell forskning

Här presenteras relevant internationell forskning inom det specialpedagogiska området.

Vi samarbetar med Skolverket och högskolan i Jönköping för forskningsmaterial som publiceras på dessa sidor.