Illustration av 6 vuxna runt ett bord. En vuxen står upp. Det ligger böcker och papper på bordet.

Så fungerar folkhögskolan för personer med npf

I Specialpedagogiska skolmyndighetens kartläggning Villkor för utbildning konstaterade vi att folkhögskolan är en tillgänglig utbildningsform grundat på de studier som vi tog del av i arbetet med kartläggningen. De studerande med funktionsnedsättning menar att de har tillgång till olika lärstilar och närvarande lärare på folkhögskolan.

I samma kartläggning efterfrågade vi också bland annat forskning som utgår från studerande med funktionsnedsättning och deras egna erfarenheter av olika utbildningsformer.

Nu har Nationellt centrum för livslångt lärande (Encell) publicerat en rapport som kan ge fler svar på varför folkhögskolan som utbildningsform fungerar för personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, och främst de som har diagnosen högfungerande autism.

Rapporten beskriver hur folkhögskolan fungerar som stödjande miljö för deltagare i denna målgrupp utifrån tre perspektiv: ett deltagarperspektiv, ett lärarperspektiv och ett rektorsperspektiv. Rapporten heter "Folkhögskolan som inkluderande miljö för deltagare med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar" och finns att ladda ned på Sveriges folkhögskolors webbplats.

Publicerat onsdag 15 maj 2019