I dialog med forskare - Vad kan elevhälsokompetens vara?
Specialpedagogiska skolmyndigheten samverkar med forskarna Eva Hjörne, Ingrid Hylander, Pia Skott och Monika Törnsén. Utifrån ett pedagogiskt och specialpedagogiskt perspektiv, tvärprofessionellt perspektiv, organiseringsperspektiv och rektorsperspektiv reflekterar de tillsammans kring vad elevhälsokompetens kan vara.

Elevhälsa film forskare

Publicerat torsdag 23 april 2020