Bilden visar en lärare som hjälper en elev som sitter vid datorn

Studielänken

Projektet heter Studielänken och genomfördes på Vuxenutbildningen i Örnsköldsviks kommun. Projektet riktade sig till elever med många olika typer av funktionsnedsättningar. Målet med projektet var bland annat att öka tillgängligheten till studier och skapa en mer inkluderande lärmiljö. Men även att öka antalet som fullföljer studierna samt skapa bättre rutiner för samverkan.

6-STA 2016/972
Projektnamn: Studielänken
Huvudman: Vuxenutbildningen, Örnsköldsviks kommun
Skolform: Vuxenutbildning
Målgrupp: Elever med många olika typer av funktionsnedsättningar
Kommun: Örnsköldsviks kommun

Sammanfattning

Arbetssätten som användes var bland annat utbildning, nätverksbyggande, kartläggningar, kollegialt lärande och handledning. De huvudsakliga resultaten av projektet är ökad tillgänglighet, en mer inkluderande lärmiljö samt utvecklade rutiner för samverkan. Utifrån elevintervjuer framkom det att eleverna upplever sig bli sedda som personer, att lärarna är tillgängliga och studiemiljön trygg.

Slutrapport: Studielänken (PDF-dokument, 1 kB)

Publicerat onsdag 27 januari 2021