Illustration av fyra personer som sitter vid ett runt bord i ett klassrum

Alla kan! En tillgänglig vuxenutbildning

Projektet heter Alla kan! En tillgänglig vuxenutbildning. Projektet riktade sig till lärare och elever inom vuxenutbildningen. Målet med projektet var att utveckla och implementera fungerande rutin för elever som har en funktionsnedsättning och är i behov av extra anpassningar och stödinsatser.

6 STA 2017/913

Projektnamn: Alla kan! En tillgänglig vuxenutbildning
Huvudman: Kompetenscenter, kommunal vuxenutbildning
Skolform: Vuxenutbildning
Målgrupp: Läs- och skrivsvårigheter, NPF, utvecklingsstörning samt tal- och språksvårigheter
Kommun: Köpings kommun

Sammanfattning

Arbetssätten som användes var kompetensutveckling, workshops för att använda digitala program, utveckling av rutiner och elevstödjande aktiviteter. Det huvudsakliga resultatet av projektet är att det gett personalen bättre kunskaper och synliggjort utvecklingsbehov, digitala verktyg kan användas för systematiskt kvalitetsarbete och insatser utifrån elever i behov av stöd och anpassningar.

Projektet har genomförts med SIS-bidrag från Specialpedagogiska skolmyndigheten.

Slutrapport: Alla kan! En tillgänglig vuxenutbildning (PDF-dokument, 23 MB)

Publicerat måndag 27 april 2020