Lärare och elev sitter och samtalar. Eleven har kursmaterial på bordet framför sig.

Tillgänglighet i lärmiljö på Valdemarsro gymnasium

Projektet heter Tillgänglighet i lärmiljö på Valdemarsro gymnasium och genomfördes på Valdemarsro gymnasium i Malmö. Projektet riktade sig till elever med utvecklingsstörning i kombination med olika typer av funktionsnedsättningar. Målet med projektet var bland annat att implementera medvetenhet, kunskap och samsyn kring tillgänglig lärmiljö, inför kommande organisations- och lokalförändringar.

6-STA 2016/1126
Projektnamn:
Tillgänglighet i lärmiljö på Valdemarsro gymnasium
Huvudman:
Valdemarsro gymnasium, Malmö stad
Skolform: Gymnasieskola
Målgrupp: Elever med utvecklingsstörning i kombination med olika typer av funktionsnedsättningar
Kommun: Malmö stad

Sammanfattning

Arbetssätten som användes var studiebesök, utbildning, kollegialt lärande och handledning. Det huvudsakliga resultatet av projektet är att vi utvecklat ett gemensamt språk. Det har utvecklat professionaliteten och stärkt medarbetarnas förmåga att utveckla en tillgänglig lärmiljö. Nu är det flera kompetenta ögon som uppmärksammar och påverkar verksamheten för en ökad tillgänglighet i lärmiljön.

Slutrapport: Tillgänglighet i lärmiljö på Valdemarsro gymnasium (PDF-dokument, 1 kB)

Publicerat onsdag 27 januari 2021