Illustration av fyra personer som är i ett samtal

Sociala relationer som grund för goda studieresultat

På Jämtlands gymnasium JGY i Östersunds kommun har projektet Sociala relationer som grund för goda studieresultat genomförts. Där har man kartlagt betydelsen av begreppet "sociala relationer".

6-STA 2017/951

Projektnamn: Sociala relationer som grund för goda studieresultat
Huvudman: Jämtlands gymnasium JGY, Östersunds kommun
Skolform: Gymnasieskola
Målgrupp: Elever och personal på Samhällsvetenskapliga programmet
Kommun: Östersunds kommun

Sammanfattning

Under vårterminen 2018 påbörjades projektet. Med utgångspunkt från lärares tysta kunskaper och lärare och elevers förståelse av begreppet "sociala relationer" kartlade vi behovet av förståelse kring dess betydelse. Vi har utifrån det aktuella forskningsläget byggt en teoretisk grund gällande mångfald i klassrummet och sociala relationers påverkan på goda studieresultat. 

Projektet har genomförts med SIS-bidrag från Specialpedagogiska skolmyndigheten.

Slutrapport: Sociala relationer som grund för goda studieresultat (PDF-dokument, 1 MB)

Publicerat onsdag 16 december 2020