Illustration av fyra personer som är i ett samtal

Sociala relationer som grund för goda studieresultat

Jämtlands gymnasium JGY i Östersunds  har vi genomfört ett projekt som heter "Sociala relationer som grund för goda studieresultat". Projektet syftar till att undersöka betydelsen av sociala relationer för att uppnå framgångsrika studieresultat.

Projektnummer: 6-STA 2017/951

Projektnamn: Sociala relationer som grund för goda studieresultat
Huvudman: Jämtlands gymnasium JGY, Östersunds kommun
Skolform: Gymnasieskola
Målgrupp: Elever och personal på Samhällsvetenskapliga programmet
Kommun: Östersunds kommun

Sammanfattning

Projektet startade under vårterminen 2018 och fokuserade på att utforska begreppet "sociala relationer" utifrån lärarnas kunskaper och elevernas och lärarnas förståelse. Vi ville kartlägga behovet av att förstå betydelsen av sociala relationer i skolmiljön. Genom att ta hänsyn till aktuell forskning skapade vi en teoretisk grund för att förstå mångfalden i klassrummet och hur sociala relationer påverkar elevernas studieresultat.

Projektet har genomförts med SIS-bidrag från Specialpedagogiska skolmyndigheten.

Slutrapport: Sociala relationer som grund för goda studieresultat (PDF-dokument, 1 MB)

Publicerat måndag 29 maj 2023