Bilden visar tre elever som sitter i en konferenssal.

Framtidstro – delaktighet och inflytande, centralt i en hälso­främ­jande skola

Projektet heter Framtidstro – delaktighet och inflytande, centralt i en hälsofrämjande skola och genomfördes på Jämtlands Gymnasium Wargentin i Östersund. Projektet riktade sig till elever med psykisk ohälsa, i synnerhet flickor som studerar på yrkesprogram. Målet med projektet var att skapa förutsättningar för individen att förstå och påverka sin egen livssituation samt att ge alla våra elever samma förutsättningar att vara delaktiga i sin lärmiljö och nå målen i sin utbildning. Målsättningen var också att öka elevernas självkänsla och självförtroende.

6-STA 2016/1018
Projektnamn: Framtidstro – delaktighet och inflytande, centralt i en hälsofrämjande skola
Huvudman: Jämtlands Gymnasium Wargentin, Östersund
Skolform:
Gymnasieskola
Målgrupp: Elever med psykisk ohälsa, i synnerhet flickor som studerar på yrkesprogram
Kommun: Östersund

Sammanfattning

Arbetssätten som användes var klassrumsobservationer, elevintervjuer, personalenkät, föreläsningar, fortbildning, kollegialt lärande och fokusgrupper. De huvudsakliga resultaten av projektet är en högre måluppfyllelse, en bättre närvaro och ett ökat engagemang i frågor som rör skolvardagen och vi har fått goda resultat både vad gäller måluppfyllelse och självförtroende hos de som deltog.

Slutrapport: Framtidstro – delaktighet och inflytande, centralt i en hälsofrämjande skola (PDF-dokument, 462 bytes)
Utvärdering: Utvärdering av ett skolutvecklingsprojekt inom gymnasieskolans yrkessociala program, Mittuniversitetet (PDF-dokument, 696 bytes)

Publicerat fredag 2 oktober 2020