Tre elever i ett klassrum. Två av dem samtalar och löser en uppgift tillsammans.

Formativ bedömning med stöd av AKK

Projektet heter Formativ bedömning med stöd av AKK och genomfördes på Gymnasiesärskolan i Skövde. Projektet riktade sig till elever med många olika typer av funktionsnedsättningar. Målet med projektet var att implementera och vidareutveckla ett arbetssätt för formativ bedömning där eleverna skulle bli mer medvetna om och delaktiga i sitt eget lärande – och genom det ge ökad måluppfyllelse - samt att vidareutveckla digitala anpassningar med tydliggjorda ämnesområden.

6-STA 2016/1028
Projektnamn: Formativ bedömning med stöd av AKK
Huvudman: Gymnasiesärskolan, Skövde kommun
Skolform:
Gymnasieskola
Målgrupp: Elever med många olika typer av funktionsnedsättningar
Kommun: Skövde kommun

Sammanfattning

Arbetssätten som användes var materialanpassningar och kollegialt lärande; diskussionsmöten, fokusgruppssamtal. Det huvudsakliga resultatet av projektet är att samtliga arbetslag har kommit framåt i sitt arbete med att tydliggöra ämnesområdesplanerna och göra eleverna mer delaktiga. Många av eleverna har definitivt blivit mer medvetna om sitt eget lärande och det finns många tankar från arbetslagens sida hur de kan arbeta vidare med detta. Alla elever som är med i projektet har fått tillgång till en digital anpassning.

Slutrapport: Formativ bedömning med stöd av AKK (PDF-dokument, 3 kB)

Publicerat fredag 2 oktober 2020