Tre elever i ett klassrum. De sitter vid ett bord och läraren på huk bakom bordet.

En gymnasieskola för alla

Projektet heter En gymnasieskola för alla och genomfördes inom Sundsvalls gymnasium Hedbergska skolan. Projektet riktade sig till elever med erfarenhet av psykisk ohälsa och eller neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF). Målet med projektet var att öka tillgängligheten för målgruppen och öka kunskapen i individuellt stöd så eleverna känner meningsfullhet och hittar strategier för att kunna slutföra gymnasiet.

6 STA-2016/1141
Projektnamn: En gymnasieskola för alla
Huvudman: Hedbergska skolan, Sundsvalls kommun
Skolform: Gymnasieskola
Målgrupp: Neuropsykiatriska och psykiska funktionsnedsättningar
Kommun: Sundsvalls kommun

Sammanfattning

Arbetssätten som användes var elevstöd, fortbildning, studiebesök. Det huvudsakliga resultatet är att eleverna upplever att de blivit mer delaktiga och har fått större inflytande över sin egen studiesituation. Att stödet har varit tillgängligt året om har också gjort stor skillnad för målgruppen. Eleverna upplever också att de nu tar större ansvar för sin egen kunskapsutveckling och arbetar bättre mot de mål de själva varit med och satt upp.

Slutrapport: En gymnasieskola för alla (PDF-dokument, 2 kB)

Publicerat fredag 2 oktober 2020