En lärare pratar med en elev och pekar på ett papper.

Möjligheternas skola – en skola där olikheter berikar

Projektet heter Möjligheternas skola - en skola där olikheter berikar och genomfördes på Näldenskolan i Krokoms kommun. Projektet riktade sig till elever med många olika typer av funktionsnedsättningar. Målet med projektet var att öka samsynen mellan skola och fritidshem samt öka den specialpedagogiska kompetensen hos samtliga pedagoger. Tanken var att alla elever ska ges samma möjligheter utifrån sina förutsättningar.

6-STA 2016/1140
Projektnamn: Möjligheternas skola – en skola där olikheter berikar
Huvudman: Näldenskolan, Krokoms kommun
Skolform: Förskoleklass och grundskola
Målgrupp: Elever med olika typer av funktionsnedsättningar
Kommun:
Krokoms kommun

Sammanfattning

Arbetssätten som användes var kartläggning genom SPSM:s värderingsverktyg, kollegialt lärande, föreläsningar, litteraturstudier och filmer. Ett tydligt resultat av projektet är att vi har förankrat metoder för självreflektion i verksamheten som helhet. Vi har också fått konkret vardagsnära utbildningsinnehåll knutet till läroplanen. Utbyte av erfarenheter mellan kollegor och en tvärvetenskaplig ansats i det kollegiala lärandet.

Slutrapport: Möjligheternas skola – en skola där olikheter berikar (PDF-dokument, 259 bytes)

Publicerat onsdag 27 januari 2021