Två barn spelar kortspel.

Vi lyfter språket – språkutveckling på lika villkor

Projektet heter Vi lyfter språket - språkutveckling på lika villkor och genomfördes på Rosens förskola i Malmö. Projektet riktade sig till barn med tal och språksvårigheter. Målet med projektet var att öka kunskap och stödstrukturer för att ge alla barn bättre förutsättningar för en gynnsam språkutveckling.

6-STA 2016/987
Projektnamn: Vi lyfter språket – språkutveckling på lika villkor
Huvudman: Rosens förskola, Malmö
Skolform: Förskola
Målgrupp: Barn med tal och språksvårigheter
Kommun:
Malmö stad

Sammanfattning

Arbetssätten som användes var litteraturstudier, litteraturseminarier, föreläsningar, TAKK-tecken som alternativ och kompletterande kommunikation. Språkkvällar med vårdnadshavare med föreläsningar och workshops. Det huvudsakliga resultatet av projektet är att både pedagoger och vårdnadshavare fått en ökad medvetenhet om sin egen betydelse för barnens språkliga utveckling. Det finns också en ökad kunskap för att på förskolan uppmärksamma och stödja barn med språklig sårbarhet.

Slutrapport: Vi lyfter språket – språkutveckling på lika villkor (PDF-dokument, 884 bytes)

Publicerat måndag 27 april 2020