Två barn gräver med små spadar i snön.

Tillgänglighet i fokus på förskolan i Bjuvs kommun

Projektet heter Tillgänglighet i fokus på förskola i Bjuvs kommun och genomfördes på förskolor i Bjuvs kommun. Projektet riktade sig till barn med många olika typer av funktionsnedsättningar. Målet med projektet var att skapa en god tillgänglighet för lärande, socialt interagerande och rörelse i rummet.

6-STA 2016/882
Projektnamn: Tillgänglighet i fokus på förskolan i Bjuvs kommun
Huvudman: Förskolor i Bjuvs kommun
Skolform: Förskola
Målgrupp: Barn med många olika typer av funktionsnedsättningar
Kommun: Bjuvs kommun

Sammanfattning

Arbetssätten som användes var utbildning, handledning, leklotsar och reflekterande samtal. De huvudsakliga resultaten av projektet är ökad inkludering, barnen har blivit mer positiva till varandra, vi har fått en ökad samsyn och ökad status för leken.

Slutrapport: Tillgänglighet i fokus på förskolan i Bjuvs kommun (PDF-dokument, 576 bytes)

Publicerat måndag 27 april 2020