Illustration av två flickor som hänger på ett staket

Språkutvecklande interaktion som gör skillnad för alla barn i förskolan

Ett projekt som genomförts med utgångspunkt i vad och hur förskolan kan utveckla de språkliga interaktionerna mellan pedagoger och barn.

6-STA 2017/821

Projektnamn: Språkutvecklande interaktion som gör skillnad för alla barn i förskolan.
Huvudman: Förskolorna Kronan Kärven Gimlegården, Skogsgården Jägargården, Sörgård Miklagård Backen, Storviken Marieby i Östersunds kommun.
Skolform: Förskola.
Målgrupp: Projektets målgrupp på de tio förskolorna har innefattat förskollärare, barnskötare och långtidsvikarier.
Kommun: Östersunds kommun.

Sammanfattning

Språkutvecklande interaktion som gör skillnad för alla barn i förskolan, är ett projekt som har genomförts med utgångspunkt i vad och hur förskolan kan utveckla de språkliga interaktionerna mellan pedagoger och barn. Tre olika angreppssätt har använts, Läslyftet med fördjupning, Språkutveckling i samspel och TAKK. Projektet som har pågått under 2,5 år har genomförts på 10 förskolor i två geografiskt skilda områden med cirka 90 pedagoger
involverade.

Projektet har genomförts med stöd av SIS-bidrag från Specialpedagogiska skolmyndigheten.

Slutrapport: Språkutvecklande interaktion som gör skillnad för alla barn i förskolan (PDF-dokument, 486 kB)

Publicerat onsdag 9 december 2020