Plastbilar som kör utomhus på en målad bilväg.

Lekgrupper

Projektet heter Lekgrupper och genomfördes på förskolor i Borlänge kommun. Projektet riktade sig till barn med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Målet med projektet var att med leken som redskap främja förutsättningarna för barnen att fungera i kommunikation, lek och samspel.

6-STA 2016/975
Projektnamn:
Rapport Lekgrupper
Huvudman: Förskolor i Borlänge kommun
Skolform: Förskola
Målgrupp: Barn med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar
Kommun:
Borlänge kommun

Sammanfattning

Arbetssätten som användes var fortbildning, litteraturstudier, workshops och handledning. Det huvudsakliga resultatet av projektet är att barnen har utvecklat sin förmåga till samspel, kommunikation, uppmärksamhet och koncentrationsförmåga. Redan efter några lekpass kunde pedagogerna urskilja förändringar i barnens förmågor till turtagning, lek och samspel, vilket förbättrade lekstämningen.

Slutrapport: Rapport Lekgrupper (PDF-dokument, 899 bytes)

Publicerat onsdag 27 januari 2021