Tre barn leker med lego.

Inkluderande lärmiljöer som möter alla barn på många olika sätt

Projektet heter Inkluderande lärmiljöer som möter alla barn på många olika sätt och genomfördes på en förskola i Göteborgs stad. Projektet riktade sig till barn med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Målet med projektet var att förskollärare och barnskötare skulle ta del av olika metoder, strategier och stödstrukturer som kan användas i förskolas vardag för att öka måluppfyllelsen. De skulle även öka sina kunskaper i tydliggörande pedagogik som till exempel vägledande samspel och AKK.

6-STA 2016/968
Projektnamn: Inkluderande lärmiljöer som möter alla barn på många olika sätt
Huvudman: Förskolan Kärralundsgatan 11, Göteborgs stad Örgryte-Härlanda
Skolform: Förskola
Målgrupp: Barn med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar
Kommun: Göteborgs stad Örgryte-Härlanda

Sammanfattning

Arbetssätten som användes var föreläsningar, utbildningar, litteratur, lärande samtal och kollegialt lärande. De huvudsakliga resultaten av projektet är att vi har fått lärdomar som förändrat verksamheten, fått ord på tankar och ageranden samt utvecklat vårt professionella gemensamma "förskolespråk".

Slutrapport: Inkluderande lärmiljöer som möter alla barn på många olika sätt (PDF-dokument, 297 bytes)

Publicerat onsdag 29 mars 2023