Likvärdig förskola

Projektet heter Likvärdig skola och genomfördes på Påarps förskola i Helsingborgs stad. Projektet riktade sig till barn med många olika typer av funktionsnedsättningar. Målet med projektet var att öka likvärdigheten i förskolan genom att anpassa lärmiljön och utbilda personalen i TAKK. Tanken var att kunna möta varje barn där de befinner sig.

6-STA 2016/825
Projektnamn: Likvärdig skola
Huvudman: Påarps förskola, Helsingborgs stad
Skolform: Förskola
Målgrupp: Barn med många olika typer funktionsnedsättningar
Kommun: Helsingborgs stad

Sammanfattning

Arbetssätten som användes var föreläsningar, kollegialt lärande, diskussioner, litteratur, forskning och handledning. Det huvudsakliga resultatet av projektet är att förskolans lärmiljöer har förändrats, vi kan själva se det men får även mycket positiv respons från barn, deras föräldrar och andra som kommer till förskolan.

Slutrapport: Likvärdig skola (PDF-dokument, 411 bytes)

Publicerat tisdag 12 juni 2018 Granskat tisdag 9 juli 2019