Så här ansöker du om bidrag för vuxenstudier

Du som har en funktionsnedsättning och dina anhöriga kan ansöka om bidrag. Oftast skickar den som arrangerar kursen in en ansökan för alla deltagare, en så kallad kollektiv ansökan.

När ska jag ansöka?

Du bör lämna in ansökan senast en månad innan utbildningen börjar.
För kollektiva ansökningar från folkhögskola, studieförbund och kommunal vuxenutbildning gäller följande.

  • För kurser inom perioden januari till och med april bör ansökan vara inlämnad senast den 15 november året innan.
  • För kurser inom perioden maj till och med september bör ansökan vara inlämnad senast den 15 mars.
  • För kurser inom perioden oktober till och med december bör ansökan vara inlämnad senast den 15 augusti.

Ansökningar som kommer in efter angivet datum får bara bidrag om det finns pengar kvar.

Så här ansöker du

Enskild ansökan

Du fyller i ansökningsblanketten, som du hittar här nedanför. Du skickar in ansökan tillsammans med ett schema eller ramprogram för kursen. Det kan du få från den som anordnar kursen. Av programmet ska det framgå hur många undervisningstimmar kursen omfattar och hur många dagar kursen pågår. Du skriver ut blanketten och skriver under innan du skickar in den till SPSM.

Det här händer när ansökan har kommit in

När ansökan har kommit in till SPSM gör vi en bedömning. Om vi beviljar bidrag lämnar vi ett förhandsbesked till dig som sökt bidraget om att du kommer att få pengar och att du kan genomföra kursen.

Samtidigt får du en rekvisition som du senare fyller i när du avslutat kursen. Rekvisitionen ska både du och utbildningsanordnaren skriva under innan du skickar in den till SPSM. Efter att rekvisitionen kommit in till myndigheten betalar vi oftast ut pengarna inom två veckor.

När får jag bidraget?

Bidrag för kost, logi och resor betalar vi ut efter att kursen är genomförd och en rekvisition är påskriven av dig som kursdeltagare och den som arrangerar kursen.

Har du som studerar sökt bidraget själv betalar vi ut pengarna direkt till dig. Har den som arrangerar kursen skickat in en kollektiv ansökan betalar vi ut bidraget till den. Kursarrangören ansvarar då för att du får ditt bidrag.
Bidrag per timme betalar vi alltid ut direkt till dig som studerar, efter att kursen är genomförd.

Så här ansöker du

  • Om du inte har inloggningsuppgifter skapar du ett konto genom Bidragsportalen.
  • Det är viktigt att du anger ditt mobilnummer då du kommer att får en kod till den varje gång du loggar in.
  • Inom några dagar får du inloggningsuppgifter i ett e-postmeddelande.
  • Logga in och fyll i ansökan eller redovisningen.
  • Du kan spara din ansökan eller redovisning för att fortsätta vid ett senare tillfälle.
  • Du skickar in ansökan eller redovisningen genom Bidragsportalen.
  • Du kan logga in senare för att följa handläggningen.

Det här händer när ansökan har kommit in

När ansökan har kommit in till SPSM gör vi en bedömning. Om vi beviljar bidrag lämnar vi ett förhandsbesked till utbildningsanordnaren som sökt bidraget om att de som deltar i kursen kommer att få pengar.

I bidragsportalen fyller utbildningsanordnaren i en rekvisition för varje kurs. Rekvisitionen ska skrivas under av både dig som deltar i kursen och den som arrangerar kursen. Det är den som anordnar kurser som skickar in rekvisitionen till SPSM. Efter att rekvisitionen kommit in till myndigheten betalar vi oftast ut pengarna inom en månad.

Publicerat fredag 28 maj 2021