Viktiga tidpunkter

November

E-postmeddelande till alla universitet och högskolor om ansökan. Sista ansökningsdag är den 30 november.

December

SPSM handlägger ansökningarna i början av månaden. Beslut och utbetalning av beviljat bidrag sker i mitten av månaden.

Publicerat tisdag 26 juni 2012 Granskat tisdag 4 april 2017