Föräldrar på teckenspråkskurs

Teckenspråksutbildning för vissa föräldrar -TUFF

Utbildningsanordnare som kan erbjuda TUFF kan söka statsbidrag hos oss. Via länkarna i menyn till vänster kan du läsa mer om hur du ansöker och vem du kan kontakta för mer information. Vi beslutar om tilldelning av statsbidrag samt följer upp och utvärderar effekterna av bidraget.

Till vem riktar sig utbildningen?

TUFF är till för föräldrar med barn som är i behov av teckenspråk för sin kommunikation. Målet med TUFF är att föräldrarna ska kunna kommunicera med sitt barn på ett funktionellt sätt i vardagliga situationer. Utbildningen bygger på den introduktion i teckenspråk som landstingen ansvarar för och erbjuder eller motsvarande. TUFF består av påbyggbara kurser på sammanlagt 240 timmar. Deltagarna erbjuds boende och barntillsyn vid behov.

Utbildningsplanen för TUFF bygger på Skolverkets ramkursplan.

 

Vilka bidrag finns att söka?

För genomförande av TUFF-utbildning kan utbildningsanordnaren söka bidrag för kostnader som avser undervisning, barntillsyn, logi och övrigt i anknytning till utbildningen.

Teckenspråksutbildningen förutsätter att föräldrar har vissa kunskaper i teckenspråk. Föräldrarna ska ha deltagit i landstingens introduktionsutbildning eller ha motsvarande kunskaper i teckenspråk för att gå TUFF.

Vilka krav ställs?

Anordnaren ska ha lärarkompetens inom teckenspråk, ha en teckenspråkig miljö och bör sträva efter att ge syskon teckenspråksundervisning parallellt med föräldrarnas undervisning. Övriga krav som ställs finns att läsa i förordningen om statsbidrag för teckenspråksutbildning för vissa föräldrar, se länk här ovanför.

Bedömning av ansökan

Vi bedömer ansökningarna utifrån förutsättningarna för kvaliteten på undervisning, barntillsyn och teckenspråkig miljö. Innan vi beslutar om bidrag får intresseorganisationerna möjlighet att lämna synpunkter på de beslut vi planerar.

Utvärdering av teckenspråksutbildning

Varje år sammanställer SPSM föräldrarnas utvärderingar efter avslutad kurs. Teckenspråksutbildningen har generellt sett god kvalitet och deltagarna är positiva. Kursuppföljning för 2016 kommer att publiceras under våren 2017.

Publicerat tisdag 26 juni 2012 Granskat tisdag 14 februari 2017