Viktiga tidpunkter

Viktiga tidpunkter för bidrag under året.

Maj

I början av maj öppnar bidragsportalen för ansökningar.

Augusti

Sista ansökningsdag för kommande kalenderår är den 31 augusti.

November

I november får skolhuvudmannen ett meddelande om preliminärt besked om beviljat bidrag. Beskedet hämtas i bidragsportalen.

Januari

Skolhuvudmannen får ett meddelande om beslut om bidrag. Beslutet hämtas i bidragsportalen.

Mars

Vi betalar ut bidrag för första kvartalet.

Juni

Vi betalar ut bidrag för andra kvartalet.

September

Vi betalar ut bidrag för tredje kvartalet.

December

Vi betalar ut bidrag för fjärde kvartalet.
Skolhuvudmannen ska lämna in en redovisning av Regionala utbildningsinsatser och Särskild undervisning på sjukhus för verksamhetsåret senast den 15 december.

Skolhuvudmannen ska lämna in en redovisning av Utvecklingsprojekt för verksamhetsåret senast den 1 februari.

Publicerat tisdag 26 juni 2012 Granskat måndag 6 augusti 2018