Bilden visar flera ungdomar och en vuxen sittandes i fåtöljer

Strategier och delaktighet för elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar

Projektet heter Strategier och delaktighet för elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och genomfördes på Virginska gymansiet i Örebro. Projektet riktade sig till elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF). Målet med projektet var att skapa en mer inkluderande och tillgänglig lärmiljö och öka elevers möjligheter att delta i ett fullvärdigt vuxenliv, samt minska avhopp och öka måluppfyllelsen.

6-STA 2016/1092
Projektnamn:
Strategier och delaktighet för elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar
Huvudman:
Virginska gymnasiet, Örebro kommun
Skolform:
Gymnasieskola
Målgrupp:
Elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF)
Kommun:
Örebro kommun

Sammanfattning

Arbetssätten som användes var kartläggning genom elevintervjuer, workshops, föreläsningar, bokcirklar samt kollegialt lärande. Det huvudsakliga resultatet av projektet är en ökad medvetenhet hos arbetslagen vilket har lett
till att vi redan på ett tidigt stadium arbetar för att hitta strategier för
ökat lärande och att nå alla elever med NPF. Vi har en mer inkluderande
lärmiljö och ökad delaktighet samt stärkta kontakter och samarbeten. Vi har
också sett att elever med funktionsvariationer inom NPF klarar fler kurser,
tack vare dessa insatser.

Slutrapport: Strategier och delaktighet för elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (PDF-dokument, 656 bytes)
Kontaktpersoner:
Anna Karin Anfelt, Virginska gymnasiet
Elin Carlsson, Virginska gymnasiet
Ulrika Blomqvist, Virginska gymnasiet

Publicerat tisdag 12 juni 2018 Granskat torsdag 21 juni 2018