Kollegialt utveckla effektiva arbetssätt i matematik utifrån återinlärning och nyinlärning

Projektet heter Kollegialt utveckla effektiva arbetssätt i matematik utifrån återinlärning och nyinlärning och genomfördes på Centralskolan i Töreboda. Projektet riktade sig till elever med läs- och skrivsvårigheter/dyslexi och neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Målet med projektet var att genom kollegialt lärande ge likvärdigt stöd för att skapa ett framgångsrikt förhållningssätt som ska öka måluppfyllelsen inom matematik.

6-STA 2016/992
Projektnamn:
Kollegialt utveckla effektiva arbetssätt i matematik utifrån återinlärning och nyinlärning
Huvudman:
Centralskolan, Töreboda
Skolform:
Grundskola
Målgrupp:
Elever med läs- och skrivsvårigheter/dyslexi och neuropsykiatriska funktionsnedsättningar
Kommun:
Töreboda

Sammanfattning

Arbetssätten som användes var kartläggning av kognitiva och språkliga förmågor, kollegialt lärande, språkutvecklande arbete inom matematik, Learning study och mindmaps. Det huvudsakliga resultatet av projektet är att vi pedagoger fick ett gemensamt förhållningssätt till frågor kring matematikundervisningen. Pedagoger kunde snabbare fånga in elever med inlärningssvårigheter inom matematik och snabbare identifiera nyanländas särskilda behov. Förståelse för språket ökade elevernas intresse för matematik.

Slutrapport: Kollegialt utveckla effektiva arbetssätt i matematik utifrån återinlärning och nyinlärning (PDF-dokument, 853 bytes)

Publicerat tisdag 12 juni 2018 Granskat måndag 15 oktober 2018