Projekt Jag vill finnas i dina ögon!

Projektet heter - Jag vill finnas i dina ögon! - ett projekt om barns erkännande och delaktighet i den fria leken och genomfördes i den fristående förskolan Maskrosen. Projektet riktade sig till barn i förskolan med mycket energi och språklig sårbarhet.

6 STA-2016/830
Projektnamn: Jag vill finnas i dina ögon!
Huvudman: Maskrosens förskola ekonomisk förening
Skolform: Förskola
Målgrupp: NPF, tal- och språksvårigheter och utvecklingsstörning.
Kommun: Piteå

Sammanfattning

Målet med projektet har varit att förändra arbetssätt och förhållningssätt för att öka alla barns möjlighet att vara delaktiga. Tanken var att det skulle ske genom att lärare och skolpersonal skulle få en breddad kunskap och utveckla strategier kring inkludering och delaktighet.
Arbetssättet som användes handlade både om att dokumentera genom filmning och iakttagande samt att analysera och utveckla nya förhållningsstrategier.
Projektet har lett till att vi fått ökade insikter samt fördjupad förståelse och medvetenhet om hur vi genom vårt förhållningssätt kan arbeta inkluderande och stödjande för barnen. Vi kan också se hur barnen förändrats i sina relationer till varandra genom att tolerans och erkännande har ökat för alla barn med olika funktionsvariationer.

Slutrapport från projektet
Kontaktuppgifter:  Anders Lager Telefon: 5000

Publicerat fredag 15 december 2017