Funktionell matematik

Projektet heter Funktionell matematik och genomförs i en gymnasieskola på yrkesprogrammen elprogrammet, fordonsprogrammet och byggprogrammet. Projektet riktar sig till främst tjejer med NPF-diagnoser och ätstörningar, sömnproblem, ångest/psykisk ohälsa eller neuropsykiatriska diagnoser.

6 STA-2017/762
Projektnamn: Funktionell matematik
Huvudman: Au Claves AB, Skärgårdsgymnasiet
Skolform: Gymnasieskola
Målgrupp: Läs- och skrivsvårigheter/dyslexi, medicinska funktionsnedsättningar, neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, Psykiska funktionsnedsättningar, synnedsättning, tal- och språksvårigheter, övriga funktionsnedsättningar
Kommun: Österåker

Sammanfattning

Målen med projektet är att ta fram en undervisningsmodell där matematiken är integrerad i olika yrkesprogram med stöd av tidigare forskning och beprövade erfarenheter. Implementeringen av funktionell matematik i yrkesprogram syftar till att sätta varje elevs inlärning i centrum och att matematiklärande sker på ett meningsfullt och sammanhängande sätt.

Arbetssätten och som ska genomföras är att utveckla och implementera funktionell matematik i tre yrkesprogram. Utvecklingsarbetet sker genom att planera lektioner och examinationsuppgifter, kollegialt lärande med gemensam planering, undervisning och utvärdering.

Kontaktuppgifter: Anders Lager Telefon: 5000

Publicerat fredag 15 december 2017 Granskat tisdag 12 juni 2018
Bilden visar matteböcker

Bra stöd för både lärare och elever

Läs mer om matematik på Mattecentrum.se

Läs mer om matematik på Matteboken.se