Bilden visar en pedagog som hjälper en elev med matematik

Funktionell matematik

Projektet heter Funktionell matematik och genomförs i en gymnasieskola på yrkesprogrammen elprogrammet, fordonsprogrammet och byggprogrammet. Projektet riktar sig till främst tjejer med NPF-diagnoser och ätstörningar, sömnproblem, ångest/psykisk ohälsa eller neuropsykiatriska diagnoser.

6 STA-2017/762
Projektnamn: Funktionell matematik
Huvudman: Au Claves AB, Skärgårdsgymnasiet
Skolform: Gymnasieskola
Målgrupp: Läs- och skrivsvårigheter/dyslexi, medicinska funktionsnedsättningar, neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, Psykiska funktionsnedsättningar, synnedsättning, tal- och språksvårigheter, övriga funktionsnedsättningar
Kommun: Österåker

Sammanfattning

Målen med projektet är att ta fram en undervisningsmodell där matematiken är integrerad i olika yrkesprogram med stöd av tidigare forskning och beprövade erfarenheter. Implementeringen av funktionell matematik i yrkesprogram syftar till att sätta varje elevs inlärning i centrum och att matematiklärande sker på ett meningsfullt och sammanhängande sätt.

Arbetssätten och som ska genomföras är att utveckla och implementera funktionell matematik i tre yrkesprogram. Utvecklingsarbetet sker genom att planera lektioner och examinationsuppgifter, kollegialt lärande med gemensam planering, undervisning och utvärdering.

Kontaktuppgifter: Anders Lager Telefon: 5000

Publicerat fredag 15 december 2017
Bilden visar matteböcker

Bra stöd för både pedagoger och elever

Läs mer om matematik på Mattecentrum.se

Läs mer om matematik på Matteboken.se